sobota, 19 września 2020 r., imieniny Januarego, Konstancji, Teodora

Aktualności

Dostawcy, kurierzy, listonosze - bohaterowie czasów epidemii. Czy wszyscy mogą się czuć bezpiecznie? Pytamy pocztę i duże firmy kurierskie

W czasie pandemii koronawirusa, nie wszyscy mogą sobie pozwolić na pracę zdalną. Wśród bohaterów są przede wszystkim służby medyczne i ratunkowe, pracownicy branży handlowej, ale też listonosze, dostawcy i kurierzy, Czy zadbano o ich bezpieczeństwo?

Do naszej redakcji napływają pytania - zarówno od odbiorców, którzy obawiają się, że dostawcy mogą roznosić chorobę, jak i od samych listonoszów i kurierów, którzy pracując, stykają się z ogromną liczbą ludzi i nie wiedzą, kto jest zdrowy, a kto stanowi dla nich bezpośrednie zagrożenie.

- Co z nami, listonoszami? Czy naprawdę jesteśmy bezpieczni? Chodzimy od domu do domu, nie wiemy, czy ktoś jest zarażony? Czy zdrowie nasze i naszych rodzin nie jest ważne? Niektórzy mieszkają z osobami starszymi. Nic o nas się nie mówi w telewizji. Co dalej? Boje się o zdrowie moje, moich dzieci, rodziny i znajomych z pracy - pisze zrozpaczony pracownik.

Zapytaliśmy Pocztę Polską oraz kilka firm kurierskich o to, czy kurierzy i listonosze, w czasie epidemii pracują jak dotychczas? Czy firmy wprowadziły dodatkowe środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom jak i odbiorcom przesyłek? Pytaliśmy też czy, w obawie o własne bezpieczeństwo, można odebrać paczkę czy list bez pokwitowania i czy znacząco wzrosła liczba nieodebranych przesyłek?

Jaką strategię na czas epidemii koronawirusa obrały firmy pocztowe i kurierskie? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi kilku z nich.

Odpowiada Justyna Siwek, rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej S.A.:
W związku z zawieszeniem transportu lotniczego, Poczta Polska wstrzymała przyjęcia przesyłek do niektórych krajów. Wprowadzone zostają zmiany w organizacji pracy placówek pocztowych: godziny pracy placówek w dni robocze skróciliśmy do sześciu godzin, przy czym w wybrane dni placówka będzie czynna w godz. 14.00-20.00 lub zamiennie przez trzy godziny w sobotę, także pozostałe placówki czynne dotychczas w soboty będą obsługiwać klientów przez trzy godziny - szczegółowe informacje o czasie pracy poszczególnych placówek można sprawdzić na www.poczta-polska.pl, placówki dotychczas mające status całodobowych obsługują klientów przez siedem dni w tygodniu od godz. 8.00 do 20.00. Natomiast punkty obsługi klienta w galeriach handlowych będą nieczynne.

Wprowadziliśmy zasadę, że przy każdym czynnym stanowisku obsługi klientów w naszych placówkach może przebywać tylko jeden klient. Szczegółowe informacje zostaną umieszczane na drzwiach wejściowych do placówek. Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów i pracowników w placówkach zostały już wprowadzone tzw. strefy ochronne w bezpośredniej obsłudze klienta. Osoby wchodzące do placówki proszone są o zachowanie odległości około 1,5 metra podczas oczekiwania na obsługę i pozostawanie za znajdującą się na podłodze taśmą, także w trakcie świadczenia obsługi. Bliżej do pracownika klienci powinni podchodzić jedynie w celu okazania dokumentów i innych niezbędnych czynności - na wyraźną prośbę pracownika poczty. Zamiast egzekwować podpis na tablecie lub urządzeniu z rysikiem adresat zobowiązany jest do złożenia czytelnego podpisu (własnym długopisem) na karcie doręczeń lub nalepce adresowej w celu potwierdzenia odebrania przesyłki.

Poczta Polska nie zmienia zasad wypłaty przekazów rentowo-emerytalnych. Dla osób objętych kwarantanną, a pobierających te świadczenia, zostaną wdrożone szczególne procedury, pozostajemy w kontakcie z regionalnymi inspektorami sanitarnymi w tym zakresie. Płyny dezynfekcyjne i rękawiczki oraz dodatkowe środki dla pracowników zostały już zakupione i trafiają do wszystkich pracowników mających kontakt z klientami. Dbamy, by w pierwszej kolejności byli zaopatrywani w nie listonosze. Organizacja pracy tych grup zawodowych jest skierowana na realizację usług zgodnie z potrzebami klientów, jak i obowiązującym stanem prawnym, przy szczególnym zapewnieniu bezpieczeństwa naszych klientów.

Zarząd Poczty Polskiej podjął decyzję o wypłacie dodatkowego świadczenia na zakup środków do dezynfekcji oraz środków ochrony. Otrzymają je pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientami i ładunkami pocztowymi. Każdy pracownik zatrudniony na stanowisku eksploatacyjnym, będący w stanie zatrudnienia na dzień uruchomienia wypłaty świadczenia, otrzyma dodatkowe świadczenie w wysokości 50 zł brutto.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jesteśmy w stałym kontakcie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco wprowadzamy jego zalecenia.

Odpowiada Tomasz Buraś, dyrektor zarządzający DHL Express Poland:
Kurierzy pracują, dostarczając międzynarodowe przesyłki m.in. ze sprzętem kluczowym dla szpitali lub z artykułami higienicznymi dla konsumentów, dlatego utrzymanie ciągłości ich pracy jest niezwykle ważne. Nasza własna, dedykowana do transportu towarów międzynarodowa, sieć połączeń lotniczych i drogowych, działa nieprzerwanie, a serwis dostępny jest zarówno dla przesyłek międzynarodowych importowych, jak i eksportowych.

Ponieważ bezpieczeństwo i zdrowie są naszym nadrzędnym priorytetem, przeszkoliliśmy kurierki i kurierów z zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny przy doręczaniu oraz odbiorze przesyłek. Są oni wyposażeni w preparaty służące do dezynfekcji, a także, w razie potrzeby, mają dostęp do rękawiczek i maseczek ochronnych.

W trosce zarówno o kurierów, jak i naszych klientów, proponujemy bezpieczne formy doręczenia przesyłek międzynarodowych, które nie wymagają kontaktu z kurierem - doręczenie pod inny adres, do automatu DHL lub właśnie doręczenie bez konieczności potwierdzenia podpisem. Odbiorcy otrzymują z wyprzedzeniem wiadomość SMS lub e-mail z dostępem do aplikacji On Demand Delivery, która umożliwia im zmianę formy doręczenia. Mogą również skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dostosowujemy się do aktualnych wytycznych oraz rozporządzeń wydawanych zarówno globalnie, jak również na poziomie poszczególnych krajów. Wdrożyliśmy szereg środków prewencyjnych i przygotowaliśmy odpowiednie procedury, aby wesprzeć działania przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz aby sprostać nowym zasadom wprowadzanym przez naszych klientów.

Odpowiada Małgorzata Maj, rzeczniczka prasowa DPD Polska:
DPD Polska funkcjonuje normalnie. Kurierzy DPD Polska wykonują swoje obowiązki stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Zostali odpowiednio przeszkoleni, otrzymali materiały edukacyjne, również w formie graficznej. Wszystkich poinformowano także o zasadach postępowania w okresie zwiększonych zachorowań na choroby wirusowe i zobowiązano do przestrzegania zaleceń nadzoru sanitarnego. Firma jest w trakcie wyposażania kurierów w higieniczne środki zabezpieczenia osobistego (maski, jednorazowe rękawiczki foliowe), które mają zapewnić bezpieczeństwo w kontakcie z klientem, np. podczas regulowania należności, akceptowania płatności na terminalach płatniczych i składania podpisów na terminalach kurierskich. Ponadto kurierzy, którzy w ostatnim czasie mieli kontakt z osobą zarażoną lub wrócili z kraju, gdzie występują ogniska koronawirusa, zostali objęci 14-dniową kwarantanną.

W związku z nadzwyczajnymi środkami ostrożności dotyczącymi zagrożenia koronawirusem kurierzy mają prawo dostarczać przesyłki pod drzwi bez podpisu odbiorcy pod warunkiem, że kurier nawiąże wcześniej kontakt z odbiorcą i odbiorca wyrazi zgodę na takie doręczenie. Rozwiązanie to ma zapewnić maksymalną ochronę dla klienta i kuriera podczas doręczenia. Niektóre procedury doręczeniowe podyktowane są jednak wymogami prawnymi i procedurami zdefiniowanymi przez klientów i te wymagają bezpośredniego kontaktu z odbiorcą. W ich przypadku podejmujemy działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obu stronom. Aby wspomóc naszych podwykonawców, jesteśmy także w trakcie wyposażania kurierów w środki zabezpieczenia osobistego: kurierzy otrzymają maseczki, które mogą być zakładane podczas kontaktu z klientem, o ile klient wyrazi takie oczekiwanie w trosce o własne bezpieczeństwo. Otrzymają również jednorazowe foliowe rękawiczki, które można podawać odbiorcom, aby zapewnić im komfort podczas regulowania należności, akceptowania płatności na terminalach płatniczych i składania podpisów na terminalach kurierskich.

DPD Polska podjęła także działania mające na celu informowanie odbiorców za pośrednictwem SMS-ów i e-maili o zasadach bezpiecznych doręczeń (odbiór poza pomieszczeniem, pozostawienie przesyłki w bezpiecznym miejscu, np. w recepcji czy na portierni).

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo klientom, pracownikom i współpracownikom, DPDgroup wdrożyła na początku lutego br. we wszystkich jednostkach, w tym w siedzibie DPD Polska, środki zapobiegawcze zgodne z zaleceniami światowych i krajowych instytucji nadzoru sanitarnego i epidemiologicznego. W związku z tym pracownicy i współpracownicy DPD Polska niezwłocznie otrzymali w różnych formach szczegółowy instruktaż sanitarny i higieniczny zawierający zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia wsparty odpowiednimi instrukcjami graficznymi rozmieszczonymi we wszystkich placówkach i biurach firmy. Aby zminimalizować ryzyko kontaktu pracowników z patogenem, zalecamy prowadzenie spotkań przez telefon, skype, tele i wideokonferencje. Wielu pracowników wykonuje pracę zdalną. Pracownicy zostali poinstruowani na temat konieczności dezynfekowania miejsca i narzędzi pracy.

Odnośnie wzrostu liczby nieodebranych przesyłek, należy się z tym liczyć. Jeśli przesyłka adresowana jest do zamkniętej placówki, kurier może zwrócić przesyłkę do nadawcy.

Informacje dotyczące odbierania i nadawania przesyłek InPost
Także firma InPost reaguje na bieżące wydarzenia i zapewnia swoim klientom możliwie najbezpieczniejsze formy odbierania i wysyłania przesyłek. Firma przestrzega także przed cyberprzestępcami, podszywającymi się pod InPost. Wchodząc na stronę, znajdziesz aktualizowane na bieżąco informacje.

Jak informuje firma InPost, w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, chcieli poinformować o rekomendacjach i działaniach, które podjęli w ostatnich dniach.

W najbliższych tygodniach InPost rekomenduje:
- gdy masz wybór pomiędzy dostawą przez kuriera InPost a dostawą do Paczkomatu InPost - zamawiaj do Paczkomatu. Pozwala to ograniczyć kontakt z innymi osobami,
- odbieraj paczki możliwie jak najszybciej. Dzięki temu z bezpiecznej formy odbioru z Paczkomatu skorzysta więcej osób,
- odbierając paczkę z Paczkomatu InPost nie dotykaj panelu sterującego - otwórz skrytkę za pomocą aplikacji InPost z poziomu smartfona (aplikacja do pobrania w sklepach App Store i Google Play),
- przy dostawach do domu/mieszkania zachowaj odpowiedni dystans i odbieraj przesyłki w drzwiach lub przed domem, celem minimalizowania czasu bezpośredniego kontaktu. Przy odbiorze przesyłki podaj kurierowi tylko kod odbioru,
- przy dostawach realizowanych przez kuriera, zdecyduj się na płatność przy zamówieniu lub dokonaj płatności przed przyjazdem kuriera (poprzez opcję PayByLink). Jeśli z jakiegoś powodu nie było to możliwe - opłać przesyłkę u kuriera bezgotówkowo,

Zgodnie z wytycznymi instytucji sanitarnych, unikaj bezpośredniego kontaktu w formie witania się przez podanie rąk oraz przekazywania - w trakcie składania podpisów - telefonów, komputerów mobilnych czy długopisów itp.

- Podjęliśmy odpowiednie działania z troski o naszych pracowników, klientów i partnerów. Ich bezpieczeństwo, ochrona, a także informowanie o ewentualnych zagrożeniach jest naszym priorytetem - czytamy w komunikacie.

Więcej regulacji na stronie InPost.pl.


« Powrót

Nikt nie dodał jeszcze żadnego komentarza

Dodaj komentarz

BuziakCiszaCwaniakCzescFacepalmJezykLolLzyNie-wiemNiezadowolonyRumieniecSerduszkoSuperUpsUsmiechWscieklyZdziwionyZgrzytZiewaZly

Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

« Powrót

Reklama

Polecamy

Reklama