sobota, 19 września 2020 r., imieniny Januarego, Konstancji, Teodora

Aktualności

Rozmawiali o budżecie obywatelskim Mazowsza. Do rozdysponowania jest 25 mln złotych

W ostrołęckiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyła się konferencja poświęcona pierwszej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Jakie projekty będą dofinansowane, jak je zgłosić? Na te pytania odpowiadano na spotkaniu.

To pierwsza edycja budżetu obywatelskiego Mazowsza. Samorząd Mazowsza na projekty zamierza przeznaczyć 25 mln złotych, z czego 80 proc. (20 mln zł) na pulę podregionalną i 20 proc. (5 mln zł) na projekty ogólnowojewódzkie. Nabór projektów rozpocznie się 2 marca.

- To kolejna inicjatywa samorządu województwa, która ma służyć aktywizacji mieszkańców Mazowsza. Oddajemy im głos. Chcemy poznać ich pomysły i potrzeby. To oni zdecydują na realizację jakich przedsięwzięć i projektów zostaną przeznaczone środki z budżetu województwa - podkreśliła Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

6 lutego w Ostrołęce o godzinie 17.00 w delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego Mazowsza.

- Celem spotkania jest omówienie, jakie pomysły można zgłaszać i na co składający projekt muszą zwracać uwagę. W przypadku budżetu obywatelskiego Mazowsza ważne są dwie kwestie - inwestycja może być realizowana tylko nieruchomościach, do których województwo ma tytuł prawny do dysponowania i musi dotyczyć zadań własnych województwa - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Kto może zgłosić projekt?
Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Jakie projekty będzie można zgłaszać?
Do budżetu obywatelskiego Mazowsza można zgłaszać projekty inwestycyjne, dotyczące np. budowy lub modernizacji placów zabaw, siłowni plenerowych, tężni, zakupu karetek czy mobilnych gabinetów lekarskich, jak i te nieinwestycyjne, czyli np. warsztaty i zajęcia sportowe, rzemieślnicze dla dzieci, młodzieży czy seniorów, a także wydarzenia kulturalne.

Czego mogą dotyczyć projekty?
Zgłaszane projekty muszą spełniać kilka warunków. Przede wszystkim powinny dotyczyć zadań własnych województwa - np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej. Poza tym muszą być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców województwa.

Jak będzie można zgłosić projekt?
Projekty będzie można zgłaszać na odpowiednim formularzu online, za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonej platformy do obsługi budżetu obywatelskiego Mazowsza, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Platforma będzie dostępna na stronie internetowej www.mazovia.budzet-obywatelski.eu. Nabór rusza 2 marca br. i potrwa do 31 marca br.

Jak będą wybierane projekty?
Od 1 kwietnia br. do 29 maja br. zgłoszone projekty będą sprawdzane pod względem formalnym, co do zgodności z prawem i w zakresie wykonalności technicznej. Projekty oceniać będzie powołany przez marszałka zespół ds. budżetu obywatelskiego. Po zakończeniu oceny zostanie sporządzony wykaz projektów dopuszczonych do głosowania oraz tych, które otrzymały ocenę negatywną. Od oceny negatywnej będzie można się odwołać. Odwołania rozpatrzy zarząd województwa mazowieckiego.

Kto ostatecznie wybierze projekty?
Ostatecznie o tym, które projekty zostaną zrealizowane, zadecydują mieszkańcy w drodze głosowania. Głosowanie potrwa od 20 lipca do 16 sierpnia br. Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy - jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować można będzie wyłącznie internetowo za pośrednictwem platformy internetowej lub w siedzibie urzędu, lub w jego delegaturach. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2021 r.

Wszystkie informacje dotyczące budżetu obywatelskiego Mazowsza - wskazówki jak poprawnie przygotować projekt, wykaz zadań województwa, mapa mienia, a także inspiracje dla projektodawców, dostępne będą na stronie internetowej www.mazovia.budzet-obywatelski.eu.

Konferencja w sprawie budżetu obywatelskiego Mazowsza odbyła się, w piątek 24 stycznia, w ostrołęckiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


« Powrót

Nikt nie dodał jeszcze żadnego komentarza

Dodaj komentarz

BuziakCiszaCwaniakCzescFacepalmJezykLolLzyNie-wiemNiezadowolonyRumieniecSerduszkoSuperUpsUsmiechWscieklyZdziwionyZgrzytZiewaZly

Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

« Powrót

Reklama

Polecamy

Reklama