piątek, 5 czerwca 2020 r., imieniny Waltera, Bonifacego, Dobromira

Aktualności

Ogłoszenie o pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Grzegorz Kozikowski na podstawie art. 953 kpc ogłasza, że w dniu 18 kwietnia 2019 r. o godz. 14.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 3 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego.

Będzie to pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 07-410 Ostrołęka, ul. Papiernicza 6/17, o pow. użytkowej 42,09 m kw. (w tym przynależna piwnica nr 17 o pow. 6,09 m kw.), składającego się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki, usytuowanego na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Ostrołęce przy ul. Papierniczej 6 (KW OS1O/00073469/8) oraz przysługujący: udział 4209/96446 w części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udział 4209/96446 w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 40102/6 o pow. 1627 m kw. objętej w KW OS1O/00071402/7, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1O/00073469/8.

Suma oszacowania wynosi 105.340,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79.005,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.534,00 zł. Rękojmia musi być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 79 1500 1533 1215 3005 9514 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce mieszczącym się pod adresem: 07-410 Ostrołęka ul. Mazowiecka 3 oraz w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Grzegorza Kozikowskiego mieszczącej się pod adresem: 07-410 Ostrołęka ul. Farna 9A/8.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Grzegorz Kozikowski
Kancelaria Komornicza w Ostrołęce
Ostrołęka, ul. Farna 9A/8
Tel. (29) 646-12-93
www.komornikostroleka.pl

Artykuł sponsorowany


« Powrót

Nikt nie dodał jeszcze żadnego komentarza

Dodaj komentarz

BuziakCiszaCwaniakCzescFacepalmJezykLolLzyNie-wiemNiezadowolonyRumieniecSerduszkoSuperUpsUsmiechWscieklyZdziwionyZgrzytZiewaZly

Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.

« Powrót

Reklama

Polecamy

Reklama